Log in

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik _ Danmark (DA)

Informationsmeddelelse til sundhedspersonale:

Kilder til personoplysninger Denne meddelelse beskriver hvordan Mundipharma A/S og dennes netværk af uafhængige, associerede virksomheder (her omtalt som “Mundipharma”, “vi” eller “os”) bruger dine personoplysninger.

Personoplysninger, vi indsamler

Vi kan indsamle følgende oplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, som dit navn, titel, e-mailadresse, brugernavne, telefonnumre
 • Professionelle oplysninger, som data fra dit CV, oplysninger om dine kvalifikationer, ekspertise, job, arbejdsgivere, professionelle tilknytninger, lægenummer eller statsudstedt ID, service- og præstationsmålinger samt videnskabelige publikationer
 • Kommunikationsoptegnelser, som e-mails og telefonnotater ift. vores personale og repræsentanter
 • Oplysninger om dine præferencer, speciale, interesser, erfaringer, medlemskaber og tankeledelse (thought leadership), herunder dine svar på undersøgelser, som du deltager i
 • [Oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider, herunder typen af browser og operativsystem, du bruger, adgangstider, viste sider, web-adresser, der er klikket på, din IP-adresse og den side, du besøgte, før du navigerede hen til vores hjemmesider, og loginoplysninger
 • Oplysninger om dine interaktioner med vores e-mails (ved hjælp af web-beacons), som fx om en e-mail blev åbnet, klikket på eller sendt til spamfolderen, videresendt samt tidsstempler for disse handlinger.
 • Enhedsoplysninger, som din IP-adresse, enheds-ID, enhedsattributter og placeringsoplysninger
 • Visse oplysninger fra din sociale mediekonto, såfremt du har valgt at knytte din sociale mediekonto til din konto hos os]

 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du kommunikerer med os og vores repræsentanter, og interagerer med vores hjemmesider og andre digitale platforme (hver især en “Hjemmeside”). Vi indsamler også personoplysninger fra forskellige offentlige og private kilder:

 • Private og offentlige registre samt oversigter over sundhedspersonale
 • Tredjepartsudbydere af databerigelse, som Veeva og IQVIA
 • Tredjeparts hjemmesider til medicinsk markedsføring, som WebMDs Medscape-hjemmeside
 • Udgivne tidsskrifter og begivenhedsmaterialer
 • Hjemmesider til sundhedsorganisationer, der bruges af dig, dine arbejdsgivere eller foreninger, som er tilknyttet dine arbejdsgivere

Vi kan kombinere oplysninger, som vi har indsamlet fra forskellige kilder, inkl. de oplysninger, du har givet os, og bruge dem til de formål, der er beskrevet nedenfor.

Brug af dine personoplysninger og grundlaget for denne brug

Vi bruger dine personoplysninger til at drive vores forretning og styre vores forhold til dig. Vi behandler kun oplysninger, når vi har et juridisk grundlag for at gøre det. Oversigten nedenfor skitserer de forskellige formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og de juridiske grundlag, vi benytter:

Vores legitime interesser, undtagen såfremt vi skal bruge dit samtykke:

 • Holde dig opdateret om Mundipharmas produkter, tjenester og begivenheder, herunder levere de seneste virksomhedsnyheder, brancheindsigter, sygdomsoplysning, sikkerhedsopdateringer, træning, vigtige meddelelser og anden information, der kan være af interesse
 • Sende personlig kommunikation, som er skræddersyet til din ekspertise og dine interesser, herunder overvågning og analyse af brugen af vores hjemmesider og e-mails for at forstå det indhold, som er mest interessant og undgå at sende dig overflødige oplysninger.
 • Forbedre vores produkter, tjenester og digitale kommunikation, herunder brugen af dataanalyse for at forbedre den måde, vi gør ting på
 • Besvare dine spørgsmål eller anmodninger, imødekomme visse personlige krav eller præferencer og håndtere klager

Vores legitime interesser, medmindre de er påkrævet for at udføre og administrere vores kontrakt med dig:

 • Kontrollere din ret til at tilgå eller levere bestemte tjenester, for eksempel når du tilgår indhold eller platforme, der kun er beregnet til sundhedspersonale, eller når vi indgår en kontrakt med dig

 

Til at udføre og administrere vores kontrakt med dig eller aht. vores legitime interesser. Under visse omstændigheder, er det også nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser eller er i offentlighedens interesse:

 • Evaluering af din egnethed til at deltage i vores kliniske forsøg, observationsstudier, markedsundersøgelser, rådgivende råd og levering af anden forskning og/eller tjenester
 • Opsætning og vurdering af markedsværdikriterier, herunder vederlag for tjenester, donationer, sponsorering eller tilskud
 • Administration af en kontrakt, vi har indgået med dig

Til at overholde vores juridiske forpligtelser, hvor behandlingen er i offentlighedens interesse eller har vores legitime interesse. Vi kan anmode om dit samtykke til at videregive betalinger, som er foretaget til dig, på individuel basis:

 • Overholde vores juridiske og etiske forpligtelser, interne virksomhedspolitikker og branchestandarder, som fx at videregive oplysninger om betalinger eller andre overførsler af værdi til dig for at opfylde vores gennemsigtighedsforpligtelser
 • Registrere og undersøge skadelig adfærd, herunder misbrug eller angreb på vores netværk, beskyldninger om forseelser eller anden adfærd, der er skadelig for vores forretning, og tage proaktive foranstaltninger for at forhindre sådan adfærd
 • Due diligence, konfliktkontrol og videregivelse af information, i forbindelse med retssager, køb, salg eller bortskaffelse af forretningsaktiver eller -drift/aktiviteter eller for at svare på anmodninger om oplysninger fra regeringen eller de regulerende myndigheder

 

Hvis du ikke leverer de anmodede personoplysninger, kan vi muligvis ikke give dig adgang til bestemte hjemmesider eller tjenester, og vi kan muligvis ikke indgå en kontrakt med dig.

Webinarer: Nogle gange optager vi fjernmøder og begivenheder, så andre har fordelen af at se dem, eller når vi har brug for at vise, hvem der var til stede. Hvis en begivenhed optages, giver vi dig besked herom på forhånd. Du kan evt. vælge at dele dit billede og din lyd under sessionen. Hvis du vælger at gøre det, indgår det også i optagelsen. Nogle begivenheder kan også indeholde Q&A’er (spørgsmål og svar). Hvis du deltager i Q&A’er, kan din identitet og dine kommentarer blive offentliggjort til andre og udgøre en del af optagelsen.

Cookies og andre teknologier: Vores hjemmesider, e-mail meddelelser, markedsføring og andre interaktive applikationer kan bruge cookies og andre teknologier, som webbeacons i e-mails), til at indsamle oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider, din interaktion med vores e-mails og annoncer og enhedsoplysninger, så vi kan give en mere personlig oplevelse og forbedre vores produkter, tjenester og kommunikation.

Hvis du fravælger personlige e-mails, bliver de data, der indsamles ved hjælp af webbeacons i MundipharmaPro.coms e-mails, anonymiseret, og indholdet kan dermed blive mindre relevant for dig. Vi kan stadig fortsætte med at indsamle et mere begrænset datasæt (fx e-mails leveringsstatus, åbnehastighed og klikrate) fra andre e-mails.  Hvis du ønsker at undgå webbeacons i dine e-mails, skal du kontrollere dine indstillinger i dit e-mailprogram og deaktivere den funktionalitet, der gør det muligt at indlæse fjernbilleder, og afstå fra at klikke på links.

Se mere om cookies, der bruges via vores hjemmesider, i vores Cookie-meddelelse.

Tredjepartsannoncering og online adfærdsmæssig annoncering: Vi kan markedsføre vores produkter og tjenester på tredjepartshjemmesider, der bruger online adfærdsmæssig reklame, der linker til vores hjemmesider. Vi modtager kun aggregerede data fra disse tredjepartshjemmesider om personer, der navigerer videre til vores hjemmesider. Hvis disse tredjepartsannoncører bruger personoplysninger til deres egne formål, skal de identificere sig for dig og fortælle dig, hvordan de bruger dine personoplysninger.

Andre formål: Der kan være andre formål, som vi bruger dine personoplysninger til. Der findes i så fald en separat informationsmeddelelse om denne brug. Se flere oplysninger om rapportering af uønskede hændelser og gennemsigtighedsrapportering i informationsmeddelelserne på vores hjemmesider.  Se mere om vores databehandlingsaktiviteter i fortrolighedsmeddelelsen/-erne på vores hjemmesider.

Deling af dine personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med Mundipharmas virksomheder i og uden for Danmark og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der leverer IT-support og andre tjenester, som fx HR, økonomi og virksomhedskommunikation, samt til følgende modtagere:

 • Vores agenter, serviceudbydere og forretningspartnere, når de har behov for oplysningerne med henblik på at levere tjenester til Mundipharma, som fx:
  • Event- og marketingbureauer;
  • Teknologileverandører, der hjælper med hosting, udvikling, administration og support af vores online platforme og tjenester, som fx Veeva Inc og Salesforce Inc;
  • Udbydere af sundhedsfaglige databaser, hvor vi har brug for at bekræfte oplysninger, og har aftalt at hjælpe dem med nøjagtigheden af dine personoplysninger;
  • Udbydere af sundhedsydelser, der arbejder sammen med os;
  • Leverandører, der administrerer rapporter om bivirkninger eller produktklager;
 • Statslige myndigheder, lovgivere og andre offentlige organer
 • Offentligheden i forbindelse med vores gennemsigtighedsforpligtelser
 • Vores juridiske rådgivere, revisorer, bogholdere, långivere, forsikringsselskaber, konsulenter og andre, der leverer lignende tjenester;
 • Andre virksomhed, partnerskaber eller andre kommercielle virksomheder (og deres rådgivere) i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, køb af aktiver eller ændringer af ejerskabet af relevante Mundipharma-enheder.

Internationale overførsler: Når vi overfører personlige oplysninger fra Danmark Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bruger vi passende foranstaltninger, som fx kontraktlige standardklausuler og (hvor det er relevant) supplerende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, der deles uden for dit land, til lande, som ikke tilbyder et passende beskyttelsesniveau. Det kan være nødvendigt for os at dele dine personoplysninger med en myndighed, lovgiver eller på anden måde overholde vores juridiske forpligtelser.

Datalagring

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med vores opbevaringspolitik for optegnelser mv. Generelt opbevarer vi dem i mindst 7 år, efter at der er foretaget en værdioverførsel til dig ifm. juridiske procedurer eller efterforskninger. Vi opbevarer kun personoplysninger i den periode, der kræves for at opfylde de formål, hvortil de personoplysninger er indsamlet, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til lov, eller såfremt vi har legitime grunde til det.

Dine rettigheder

Den dataansvarlige for dine informationer er Mundipharma A/S.

Du har følgende rettigheder:

 • Spørge til behandlingen af dine personoplysninger
 • Anmode om en kopi af dine personoplysninger samt korrektion og/eller sletning af dem
 • Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du trække dette tilbage med begrænsede undtagelser. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke den behandling, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen
 • Hvis du har leveret dine personoplysninger til en kontrakt eller med dit samtykke, eller hvis de behandles automatisk, kan du også anmode om at modtage eller få overført dine personoplysninger til en anden organisation, i maskinlæsbar form
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen, hvor behandlingen sker til direkte markedsføringsformål, en opgave af almen interesse eller til vores legitime interesser. Denne ret er ikke absolut
 • I visse tilfælde, kan du anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel ifm. dit ønske om at kontrollere nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller såfremt du modsætter dig behandlingen.

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne, som står i afsnittet “Kontakt os” i denne meddelelse.

Hvis du er utilfreds med måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til din lokale tilsynsmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk). Vi vil dog gerne bede dig om en mulighed for håndtere dine bekymringer og at du derfor først kontakter os.

Når du gør dine slette- eller begrænsningsrettigheder gældende, eller modsætter dig eller trækker dit samtykke tilbage til vores behandling af dine personoplysninger til bestemte formål, kan vi muligvis ikke fortsætte med at tilbyde dig visse tjenester eller have et kontraktforhold til eller med dig. Vi kan muligvis fortsætte med at behandle dine personlige oplysninger i det omfang, det kræves, eller såfremt lovgivningen ellers tillader det, fx til at registrere din anmodning om at fravælge kommunikation. Det kan også være i forbindelse med vores lovgivningsmæssige forpligtelser, som fx rapportering om negative effekter.

Kontakt os

Du kan kontakte nordics@mundipharma.dk, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder. Du hjælper os med at håndtere din anmodning effektivt, hvis du, i din kommunikation, angiver dit forhold og/eller interaktioner med os, såvel som detaljerne mht. din anmodning, når du kontakter os.

Direkte markedsføring: Selvom vi tilstræber kun at sende dig relevant information, kan du altid vælge at ændre dine præferencer eller fravælge vores mailinglister, ved at følge instruktionerne, som står nederst i e-mailen eller, hvis du har en online konto hos os, ved at følge instruktionerne på Mundipharmapro.com.

Denne informationsmeddelelse gennemgås og opdateres fra tid til anden.

Sidst opdateret: Marts 2021

© 2021 Mundipharma A/S

Adresse

Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning E,
2950 Vedbæk – Danmark
CVR: 17981994

 

Kontakt

Telefon: +45 45 17 48 00
Fax: +45 45 17 48 29
Mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00
nordics@mundipharma.dk

Om Mundipharma

Mundipharma A/S er en del af et internationalt netværk af associerede, uafhængige medicinalvirksomheder.

Betingelser for brug af Mundipharma.dk

Fortrolighedspolitik